Gelegen in het Utrechtse campus terrein de Uithof is Hoge School Utrecht, een van de grootse onderwijsinstellingen instelling van Nederland. Opgericht in 1988 vanuit een fusie van meerdere hogescholen Hoge School Utrecht heeft als doel het aanbieden van duurzaam onderwijs en onderzoek. Gefundeerd door de Nederlandse staat bied de hogeschool onderwijs aan 38.000 leerlingen bestaande uit minstens 100 verschillende nationaliteiten. Hoge School Utrecht bied meer dan 70 verschillende cursussen aan, zowel op Bachelor als Master niveau. Deze cursussen zijn opgedeeld in zes faculteiten: Communicatie & Journalistiek, Economie & Management, Gezondheidszorg, Educatie , Natuur & Techniek, en Maatschappij & Recht. Al deze onderwijsprogramma’s bestaan uit een 4-jarige Bachelor (het zwaartepunt) waarna eventueel een 2-jarige Master gevolgd kan worden. Alle programma’s staan open voor studenten binnen de leeftijdsgroep van 17 tot 67 jaar oud. Naast vestigingen in Utrecht hebben een aantal faculteiten ook afdelingen in Amersfoort. Internationale uitwisselingsprogramma’s zowel binnen als buiten de Europese Unie zijn een belangrijk onderdeel van het aangeboden curriculum. Daarnaast werkt Hoge School Utrecht nauw samen met het bedrijfsleven in binnen – en buitenland om de beste stageplekken te garanderen. De verbinding tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfspraktijk is een van de punten die de effectiviteit van het onderwijs versterken. Als University of Applied Science verrichten ze praktijkgericht onderzoek, waarmee bedrijven en instellingen geholpen worden met oplossingen voor uiteenlopende complexe vraagstukken. De beroepspraktijk vormt hét uitgangspunt van de werkzaamheden van deze zeer brede onderwijs instelling. Hoge School Utrecht vindt het belangrijk om op zowel sociaal als cultureel en economisch niveau een positive bedrage te leveren aan de regio Utrecht en de ontwikkeling van een open rechtvaardige en duurzame maatschappij. Het uiteindelijke doel is het opleiden van sterk ontwikkelde individuen die gewild zijn op de arbeidsmarkt.