Na het volgen van een HBO Bachelor en deze succesvol te hebben afgerond heeft de student toegang tot de HBO Masters. Welke masters toegankelijk zijn hangt af van het onderwijsgebied van de HBO Bachelor. HBO Masters verschillen in meerdere opzichten van WO Masters, die ook door HBO studenten kunnen worden gevolgd na afronding van hun bachelor. Meestal wordt er door de universiteit van de HBO studenten dan echter nog verlangd dat zij een brugprogramma volgen, een zogeheten pre-master. Opmerkelijk van de pre-master is dat men betaalt per studiepunt, en dus niet per studiejaar, omdat er geen bachelor- noch masterinschrijving is. Naast het feit dat HBO Masters wel directe toegang bieden voor HBO studenten, verschillen ze ook qua inhoud van WO Masters. WO Masters zijn voornamelijk wetenschappelijk ingevuld en worden meestal in voltijd gevolgd. Bij HBO Masters wordt het onderwijs meer gecombineerd met praktijk en werkervaring. Veel van deze masters worden in deeltijd gevolgd, naast werk. Er zijn ook duale masters op het HBO, waar de hogeschool samen met de werkgever de master organiseert en vormgeeft. De werkervaring vormt dan een integraal onderdeel van de (duale) HBO Master. Wel gelijkwaardig aan WO Masters is het feit dat deze masters bij succesvolle afronding dezelfde titel opleveren, respectievelijk MA of MSc. De HBO Masters, zoals HAN Arnhem-Nijmegen op haar site ook aangeeft, zijn vooral praktijkgericht en staan dus bekend om hun connectie met de beroepspraktijk. Theorie die tijdens onderwijs in de opleiding wordt opgedaan kan op deze manier direct worden toegepast in het werkveld. Vice versa kunnen vanuit de werkervaring concrete voorbeelden en casuïstiek worden behandeld tijdens de lessen van de master. Zo blijft de directe link tussen onderwijs en praktijk in stand en biedt deze een succesvolle wisselwerking.